Biljetter och info

12 oktober

19:00

Köp

13 oktober

19:00

Köp

14 oktober

19:00

Köp

Eftersnack med Ofelia Jarl Ortega och Jassem Hindi efter föreställningen den 13 oktober.
Jassem Hindi arbetar med ljud, performance, skrivande och berättande. Hindis verk arbetar med spänningen mellan hemsökelse och gästfrihet och genereras bland annat av nervositet och nödvändighet
; att använda trasiga berättelser, trasiga föremål och trasiga ljud.

Medverkande

Koreografi
Ofelia Jarl Ortega i nära samarbete med verkets performers

Performers
Ewa Dziarnowska, Gergö Farkas, Paolo de Venecia Gile, Dolores Hulan och Karina Villafan

Komposition och ljuddesign
Jassem Hindi

Ljusdesign
Mira Svanberg

Dramaturg
Andrea Rodrigo

Costume
Erik Juvia Annerborn

Producent
Terry Johnson, Johnson & Bergsmark

Foto
Nadja Voorham

Samproduktion
Arsenic – Contemporary Performing Arts Centre Lausanne, Dansehallerne  Köpenhamn, Dansens Hus Stockholm, Workshop Foundation Budapest.

Residensstöd
DansIT, Trondheim, Dansstationen, Malmö, höjden studios, Stockholm, MDT, Stockholm

Med stöd av
Kulturrådet, Stockholms Stad och Konstnärsnämnden

In English
Choreography
Ofelia Jarl Ortega in close collaboration with the performers.

Performers
Ewa Dziarnowska, Gergö Farkas, Paolo de Venecia Gile, Dolores Hulan and Karina Villafan.

Composition and sound design
Jassem Hindi.

Lightdesign
Mira Svanberg.

Dramaturge
Andrea Rodrigo.

Costume
Erik Juvia Annerborn.

Producer
Terry Johnson, (Johnson & Bergsmark)

Photo
Nadja Voorham.

Co-production
Arsenic – Contemporary Performing Arts Centre, Lausanne, Dansehallerne, Copenhagen, Dansens Hus, Stockholm, Workshop Foundation, Budapest.

Residency support
DansIT, Trondheim, Dansstationen, Malmö, höjden studios, Stockholm, MDT, Stockholm.

With support from
The Swedish Art Grants Committee, The Swedish Arts Council and Stockholms Stad.

 

Insatserna är höga och det är det potentiella fallet med. I verket Bien y Mal möter fem karaktärer samma öde men handskas med det på olika sätt. 

Spelas på

Dansens Hus Elverket, Linnégatan 69

Insatserna är höga och det är det potentiella fallet med. I verket Bien y Mal av koreografen Ofelia Jarl Ortega, möter fem karaktärer samma öde men handskas med det på olika sätt. Det som vid första anblicken är greppbart förskjuts och blir till osäkerhet. Där finns varken goda eller onda intentioner, bara hängivenhet. En förhandling mellan fiktion och fakta, naivitet och vetande. Tiden är ömtålig, asymmetrin blir tydlig medan ett villkorslöst band formas. Varje hållpunkt och ställningstagande kommenteras från ytterligare en plats, vilket för oss närmare dem, men utan att göra oss visare kring vad som kommer att ske. De fem skapar strategier för att ta sig fram, även om de inte har något gemensamt, då inget binder dem samman utom det som vi, publiken, kan ena dem kring. De håller oss på halster, på en hisnande plats, samtidigt som vår perception tränas och blir mer nyanserad. Det går inte att göra något, eller skydda sig mot något, det är en inbjudan att invänta konsekvenserna.

In English

Stakes are high and the potential to fall too. In the piece Bien y Mal by choreographer Ofelia Jarl Ortega, five characters are facing the same fate, dealing with it in different ways. What at first seems graspable is displaced, and becomes uncertainty. There are neither good nor bad intentions, only devotion. It’s a negotiation between fiction and factuality, naïvety and cunningness. Time is delicate, the asymmetry becomes clear as an unconditional bond takesshape. Any stance is commented upon from another place, which brings us closer to them,but not more certain about what will happen. The five find strategies to move forward, even if they don’t have anything in common since nothing binds them, apart from what we, the audience, can unite them with. They keep us on the edge, in a breathtaking place, as our perception is trained and gets more nuanced. It’s not possible to do anything or to protect oneself, it’s an invitation to await the consequences.

Foto: Sebastian Verdon

Ofelia Jarl Ortega

Ofelia Jarl Ortega (f. 1990) är en chilensk-svensk koreograf och performer med bas i Stockholm. Hennes arbeten kretsar kring sårbarhet och femininitet, ofta med suggestiv erotisk estetik, där frågor kring makt och gruppdynamiker har en central roll. Ofelia har en MA i koreografi från Stockholms Konstnärliga Högskola (2014) och diplom från Kgl. Sv. Balettskolan (2010). Hennes arbeten har visats på bland annat ImPulsTanz (Wien), MDT (Stockholm), Dansstationen (Malmö), Arsenic (Lausanne) och Moving in November (Helsingfors)

In English

Ofelia Jarl Ortega (b. 1990) is a Chilean-Swedish choreographer and performer based in Stockholm. Her works revolve around vulnerability and femininity, often with suggestive erotic aesthetics, where questions of power and group dynamics play a central role. Ofelia has an MA in choreography from Stockholm University of the Arts (2014) and a diploma from Kgl. Sv. Ballet School (2010). Her work has been shown at, among others, ImPulsTanz (Vienna), MDT (Stockholm), Dansstationen (Malmö), Arsenic (Lausanne) and Moving in November (Helsinki).

ad