Ofelia Jarl Ortega presenterar sitt första verk på Dansens Hus scen. I "Bien y Mal" återvänder hon till två favoritteman: Gruppdynamik och makt.

Biljetter

Föreställningslängd

70 minuter

12 okt

19:00

13 okt

19:00

14 okt

19:00

Insatserna är höga och det är det potentiella fallet med. I verket Bien y Mal av koreografen Ofelia Jarl Ortega, möter fem karaktärer samma öde men handskas med det på olika sätt. Det som vid första anblicken är greppbart förskjuts och blir till osäkerhet. Där finns varken goda eller onda intentioner, bara hängivenhet. En förhandling mellan fiktion och fakta, naivitet och vetande. Tiden är ömtålig, asymmetrin blir tydlig medan ett villkorslöst band formas. Varje hållpunkt och ställningstagande kommenteras från ytterligare en plats, vilket för oss närmare dem, men utan att göra oss visare kring vad som kommer att ske. De fem skapar strategier för att ta sig fram, även om de inte har något gemensamt, då inget binder dem samman utom det som vi, publiken, kan ena dem kring. De håller oss på halster, på en hisnande plats, samtidigt som vår perception tränas och blir mer nyanserad. Det går inte att göra något, eller skydda sig mot något, det är en inbjudan att invänta konsekvenserna.

Klicka här och läs en intervju med Ofelia inför premiären!

In English

Stakes are high and the potential to fall too. In the piece Bien y Mal by choreographer Ofelia Jarl Ortega, five characters are facing the same fate, dealing with it in different ways. What at first seems graspable is displaced, and becomes uncertainty. There are neither good nor bad intentions, only devotion. It’s a negotiation between fiction and factuality, naïvety and cunningness. Time is delicate, the asymmetry becomes clear as an unconditional bond takesshape. Any stance is commented upon from another place, which brings us closer to them,but not more certain about what will happen. The five find strategies to move forward, even if they don’t have anything in common since nothing binds them, apart from what we, the audience, can unite them with. They keep us on the edge, in a breathtaking place, as our perception is trained and gets more nuanced. It’s not possible to do anything or to protect oneself, it’s an invitation to await the consequences.

Foto: Sebastian Verdon

Ofelia Jarl Ortega

Ofelia Jarl Ortega (f. 1990) är en chilensk-svensk koreograf och performer med bas i Stockholm. Hennes arbeten kretsar kring sårbarhet och femininitet, ofta med suggestiv erotisk estetik, där frågor kring makt och gruppdynamiker har en central roll. Ofelia har en MA i koreografi från Stockholms Konstnärliga Högskola (2014) och diplom från Kgl. Sv. Balettskolan (2010). Hennes arbeten har visats på bland annat ImPulsTanz (Wien), MDT (Stockholm), Dansstationen (Malmö), Arsenic (Lausanne) och Moving in November (Helsingfors)

In English

Ofelia Jarl Ortega (b. 1990) is a Chilean-Swedish choreographer and performer based in Stockholm. Her work centers around vulnerability and femininity, often with a suggestive erotic aesthetic; where questions around power and group dynamics are at the core for her investigations. She holds a diploma from The Royal Swedish Ballet School (2010) and a MA in Choreography from Stockholms Konstnärliga Högskola (2014). Her works have been shown at venues such as ImPulsTanz (Vienna), MDT (Stockholm), Dansstationen (Malmö), Arsenic (Lausanne), and Moving in November (Helsinki).

Klicka här och läs en intervju med Ofelia inför premiären!

Biljetter

Dela event:

Eftersnack den 13 oktober. Läs mer.