Biljetter och info

12 oktober

19:00

Köp

13 oktober

19:00

Köp

14 oktober

19:00

Köp

Medverkande

Koreografi
Ofelia Jarl Ortega i nära samarbete med verkets performers

Performers
Ewa Dziarnowska, Gergö Farkas, Paolo de Venecia Gile, Dolores Hulan och Karina Villafan

Komposition och ljuddesign
Jassem Hindi

Ljusdesign
Mira Svanberg

Dramaturg
Andrea Rodrigo

Producent
Terry Johnson, Johnson & Bergsmark

Foto
Nadja Voorham

Samproduktion
Arsenic – Contemporary Performing Arts Centre, Lausanne, Dansehallerne, Köpenhamn, Dansens Hus, Stockholm, Workshop Foundation, Budapest.

Residensstöd
DansIT, Trondheim, Dansstationen, Malmö, höjden studios, Stockholm, MDT, Stockholm

Med stöd av
Konstnärsnämnden

Insatserna är höga och det är det potentiella fallet med. I verket Bien y Mal möter fem karaktärer samma öde men handskas med det på olika sätt. 

Spelas på

Dansens Hus Elverket, Linnégatan 69

Insatserna är höga och det är det potentiella fallet med. I verket Bien y Mal av koreografen Ofelia Jarl Ortega, möter fem karaktärer samma öde men handskas med det på olika sätt. Det som vid första anblicken är greppbart förskjuts och blir till osäkerhet. Där finns varken goda eller onda intentioner, bara hängivenhet. En förhandling mellan fiktion och fakta, naivitet och vetande. Tiden är ömtålig, asymmetrin blir tydlig medan ett villkorslöst band formas. Varje hållpunkt och ställningstagande kommenteras från ytterligare en plats, vilket för oss närmare dem, men utan att göra oss visare kring vad som kommer att ske. De fem skapar strategier för att ta sig fram, även om de inte har något gemensamt, då inget binder dem samman utom det som vi, publiken, kan ena dem kring. De håller oss på halster, på en hisnande plats, samtidigt som vår perception tränas och blir mer nyanserad. De går inte att göra något, eller skydda sig mot något, det är en inbjudan att invänta konsekvenserna.

Ofelia Jarl Ortega

Ofelia Jarl Ortega (f. 1990) är en chilensk-svensk koreograf och performer med bas i Stockholm. Hennes arbeten kretsar kring sårbarhet och femininitet, ofta med suggestiv erotisk estetik, där frågor kring makt och gruppdynamiker har en central roll. Ofelia har en MA i koreografi från Stockholms Konstnärliga Högskola (2014) och diplom från Kgl. Sv. Balettskolan (2010). Hennes arbeten har visats på bland annat ImPulsTanz (Wien), MDT (Stockholm), Dansstationen (Malmö), Arsenic (Lausanne) och Moving in November (Helsingfors)

ad