Biljetter

12 nov

19:00

15 nov

15:00

15 nov

19:00

17 nov

19:00

20 nov

19:00

24 nov

19:00

Nu har du chans att uppleva en av de viktigaste rösterna inom svensk samtida dans, Cristina Caprioli. Hela danssveriges förebild började koreografera under mitten av nittiotalet sedan dess har hon skapat över 30 föreställningar i eget namn. Den 12-24 november intar hon Dansens Hus med Petrolio2. Här ges publiken möjlighet att bekanta sig med Pasolinis ord och Capriolis koreografiska landskap.

Petrolio2 är gratis och består av fyra olika delar; installation, koreografiska nedslag, ordbävning och billäsning. Till Koreografiska nedslag den 12,17, 20 och 24 november och Ordbävning och billäsning den 15 november behöver man ha biljett som bokas via biljettkassan på Barnhusgatan 14. Det går också bra att ringa tel: 08-508 990 90, eller mejla, [email protected]. Installationen är öppen under perioden 12-24 november mellan 18-21 i samband med att vi ger föreställningar.

Här kan du läsa mer om de olika delarna i Petrolio2.

  • Installationen Under perioden 12-24 november mellan 18-21 är installationen öppen i samband med att Dansens Hus ger föreställning på stora scenen. Bassängens golvyta sätts i rörelse av den projicerade filmen Poollop, alltmedan filmens dansare sitter stilla på bassängkanten och betraktar publiken vilken i sin tur betraktar dansarnas krypande på bassängens botten. Allt medan dansarna diskuterar eller reciterar relaterande texter till Pier Paolo Pasolinis sista film Saló.
  • Koreografiska nedslag på Lilla scen den 12,17, 20 och 24 november kl. 19, ca 40 minuter. Nedsänkt i bassängen läser Johan Jönson egna texter, skrivna i direkt referens till Pier Paolo Pasolinis medan ett progressivt växande antal figurer kryper över golv och väggar och byter skepnad – offer, bödel, älskare, voyeur, lyssnare, rebell etc. Publiken inbjuds att ta del av händelsen från avstånd, eller nära inpå, via titthål, kikare, eller över bassängens kant. Nedslagen berör det som sagts, varit och gjorts samtidigt som de siktar på det som sägs, är och görs nu. Oundvikligen en ackumulation av ord och kroppar som avtäcker en härva affekter i ständig rörelse.
  • Billäsning och Ordbävning  Special Den 15 november kl. 15 och 19, ca 15 minuter.
    Billäsning Den första delen av Petrolio – ackumulation av materia, utspelades i ett parkeringsgarage. Bil-läsning kör åskådaren/besökaren till ett parkeringsgarage, där hen uppmanas läsa en utvald text avPier Paolo Pasolinis. Besökaren engageras vidare i en diskussion om dess betydelse. I garaget spelas samtidigt en fotbollsmatch (en replica av originalets fotbollsscen), dock utan boll och utan mål. Ordbävning Hundratals utskrivna texter av Pier Paolo Pasolinis  och andra författare täcker bassängens botten. Publiken uppmanas strimla dem och ansamla strimlorna i en hög. Vidare att återuppbygga texterna, enligt original eller nya meningsbildningar. Installationen kretsar kring det våld som skrivandets noggranna återuppbyggnadsarbete kräver.

Cristina Caprioli är en av de viktigaste rösterna inom svensk samtida dans. För tjugo år sedan gav Cristina Caprioli Petrolio – ackumulation av material på Dansens Hus som kretsade kring den italienska regissören Pier Paolo Pasolini och hans arbete. Publiken fick bland annat se en fotbollsmatch som utspelade sig i ett parkeringsgarage och ett scenrum helt klätt i vit päls. Genom Petrolio2 aktualiseras motiven och formatet. Fotbollsmatchen spelas nu av inbjudna gäster och det vita pälsrummet blir istället en installation där åskådarna kan bekanta sig med Pasolinis ord och Capriolis koreografiska landskap. Språk, kön, politik och poetik är ämnen som togs upp i ursprungsuppsättningen och som än idag dominerar Cristina Capriolis konstnärskap.

“Vilken avslutning för Dansens Hus! Säsongen slutar med en fysisk, poetisk och nästan surrealistisk världspremiär av en föreställning inspirerad av den självförbrännande visionären Pier Paolo Pasolini… Med lekfullhet och sensualitet driver Caprioli oss mellan två motsatser som blir varandras förutsättning: styrka och skörhet, kvävande inneslutenhet och plågsamt utanförskap.” /Svenska Dagbladet, Anna Ångström november 1994

Om Cristina Caprioli

Cristina Caprioli började koreografera under mitten av nittiotalet. 1998 grundade hon 1998 det egna kompaniet ccap som hon har skapat över 30 föreställningar för. Förutom sitt arbete som koreograf är hon även professor i koreografisk komposition vid DOCH. Hon kurerade symposiet WEAVING POLITICS på Dansens Hus 2012.

Biljetter

Dela event: