Om att göra dina mörka krafter till din bäste medspelare.  

Biljetter

1 nov

19:00

2 nov

19:00

3 nov

19:00

DARK DYNAMITE är en dansföreställning som utmanar samhällets diagnoshysteri, och utvidgar rummet för det som är normalt mänskliga. ”Dark dynamite” är en dansföreställning om de mörka krafter som driver eller bromsar kroppen:  trötthet, slöhet, apati, rastlöshet, rotlöshet, förtvivlan och obestämd aggression. Dessa krafter är krävande, de kan förgöra oss när som helst. Vi gömmer dem bakom diagnoser som begränsar intervallet för vad som är normalt.

Genom att tillåta livets otyglade sida att utvecklas, pekar denna koreografi på tanken att livet är en självformande materia utanför vår kontroll. Och där mörka krafter är oundvikliga, och oumbärliga, medspelare.

 

In English

The body harbors a reserve of dynamite. Lurking under the skin, the destructive forces are existence itself, dissolving identity instead of solidifying it. The body’s capacity to undergo metamorphosis is part of our biology, and we celebrate its ability to change. Change is often seen as something positive, a progression, a step forward. But the capacity for progress comes at a price: it is often counterbalanced by a form of destruction. This does not contradict life – it makes life possible.  

DARK DYNAMITE is a choreography for one dancer amongst several sculptural bodies. The work has been shaped by those dark forces that mold bodies, accelerate or slow them down, such as fatigue, lethargy, apathy, restlessness, negligence, despair, or looseness. These forces are challenging and have the potential to undo us at any given moment. It is the side of life many wish to suppress. As an attempt to separate these dark forces from everyday life, they are pathologized and treated as medical diagnoses although this reserve of darkness is nothing less than life itself.  The more the vulnerable sides of life are medicalized, the more our sense of normalcy shrinks in turn. By letting life’s worn and unbridled sides unfold, the choreography points to the idea that parts of life are self-forming matters beyond control, and that dark forces are its inevitable players. 

Rosalind Goldberg

Rosalind Goldberg (Sverige/Norge) är en koreograf baserad i Oslo. Hon är just nu knuten till Oslo National Academy of the Arts där hon doktorerar i koreografi.

Rosalinds arbete utforskar förändringsprocesser och kännetecknas av ett fysiskt och konceptuellt förhållningssätt till koreografi, där förvecklingen av dessa två, styr processen. Centralt i hennes arbete är frågan om vad vi kan förvänta oss av kroppen – i vilken utsträckning kroppen kan förändras, och vilka sidor av kroppen vi gömmer oss från. Allt undersökt  utifrån ett socialt, ekonomiskt, kulturellt och miljömässigt perspektiv. Hon är intresserad av det okända, obekväma och fantastiska delarna av kroppens eget liv och utforskar det grumliga vatten där biologin och kroppen gnuggar mot varandra.

Rosalinds verk har framförts på bland annat Impulstanz Festival i Wien, Tanz Im August i Berlin, Schauspielhaus Bochum, Sophiensaele i Berlin, Schauspielhaus Chemnitz, Uferstudios i Berlin, TanzFabrik Berlin, Dansens Hus i Stockholm, Inkonst i Malmö, Dansens Hus i Oslo, BIT -Teatergarasjen i Bergen, Henie Onstad Art Center, Rosendal Teater i Trondheim, Black Box Teater i Oslo, RAS – Regional Arean for Samtidsdans med flera.

 

Biljetter

Dela event:

Eftersamtal med professor Bojana Cvejić efter föreställningen 2 november. Läs mer