Biljetter

27 apr

09:45

Under jubileumsveckan arrangerar Cullbergbaletten ett internationellt seminarium om ett samtida danskompanis relation till sitt konstnärliga arv, arkiv och framtid.

Förgänglighet är ett av danskonstens kännetecken. Dans sker i tid och rum, uppstår i ett begränsat möte mellan dansare och publik och kan knappast fångas och bevaras i en materiell form. Visst finns video, film, notationsformer, alla är försök att fånga rörelsen. Men rörelsen själv, som uppstod där och då, är borta för alltid. Marina Abramovic kommenterade nyligen återuppsättningar av performanceverk: “It is a living art. If you don’t re-perform that, it becomes a photograph in a book or a bad video”.

Danskonstens förgänglighet gör den svår att arkivera och återuppleva. Efter en dansföreställning följer upplevelsen med publiken hem. Den blir en del av minnen, uppblandad med individens föreställningar, projektioner och förvrängningar. I dansarnas kroppar lever dansen vidare som ett kroppsligt minne. Vad är det vi behöver göra med en koreografs arv? Återskapa koreografierna? Ta till vara synen på dans? Göra efterforskningar och studera dem och bereda en väg in i framtiden med nya verk, med ny dans?

Seminariet fokuserar på dessa frågor och försöker finna svar.

Schema

9.00-9.45 Registering

9.45-10.00 Välkomsttal av Annelie Gardell (Artistic director, Dansens Hus) and Gabriel Smeets (Artistic Director, Cullbergbaletten).

10.00-10.30 Inledningstal av Thomas Thorausch (Deputy Director, Deutsches Tanzarchiv Köln). Ah how fleeting, ah how insubstantial…? Some thoughts on the art of archiving dance.

10.30-12.00 Panel I.
Ett personligt samtal om arven efter Birgit Cullberg och Pina Bausch med besök i minnen, familjeangelägenheter och ansvar, samhällsfrågor, organisation av framtiden med mera.

Moderator: Anna Efraimsson (Senior Lecturer in Choreography DOCH, Producer/Curator). Med: Salomon Bausch (Executive Director Pina Bausch Foundatıon), Mats Ek (Choreographer/Director).

12.00-13.15 Lunchpaus (till självkostnadspris)

13.15-14.15 Panel II.
Vi reflekterar över dansaren som bärare av ett personligt rörelsearkiv, härledd från arbete med en eller flertalet koreografer. Panelen erbjuder reflektioner kring hur synen på den enskilda dansaren som arkiv relaterar till arv, både för dansarna och för fältet i stort.

Moderator: Magnus Nordberg (General Manager/Producer, Nordberg Movement). Med: Susan Kozel (Professor of new media, Malmö University), Agnieszka Sjökvist Dlugoszewska (Dancer, Cullbergbaletten), Rani Nair (dancer/choreographer).

14:15-14:30 Paus

14:30-16:00 Panel III.
Genomträngande och sammanvävande av det förflutna, nuet och framtiden. Arkiv är både alltid redan där, alltid det som ännu inte kommit. Panelen ifrågasätter hur våra arkiv är potentiella sätt av världsbyggande; hur de normaliserar, legitimerar och estetiserar gester, rörelser och kroppar, hur de synliggör vissa kroppar medan andra lämnas frånvarande. I dialog kommer vi undersöka projektionens och spekulationens roll i arkiverande praktik: den queera potentialen av det förflutna, immateriell historia och imaginära kroppar.

Moderator: Sandra Noeth (Dramaturge/Curator and senior lecturer at DOCH). Med: Manuel Pelmus (Choreographer), Zoë Poluch (Choreographer), Eike Wittrock (Curator/Dance Historian, University of Hildesheim).

16:00-16:30 Sammanfattning av Gabriel Smeets + frågestund

Biljetter

Dela event: