Tolv nakna dansare. Sju expeditioner in i ämnet lust. I Mette Ingvartsens verk 7 Pleasures blir lusten ett forskningsobjekt och sexualiteten prövas mot materia.

Biljetter

21 okt

19:00

I 7 Pleasures låter den danska koreografen Mette Ingvartsen sina dansare utforska varianter av nakenhet och sexualitet. Här handlar det om begrepp som njutning och lust. Massan ställs mot individen, objektet mot den egna kroppen. Dansarna arbetar med sju olika förnimmelser av njutning. En utforskande resa genom huden, organ, rörelser och upplösandet av gränser. Dansarna smälter ihop i en lång sensuell rörelse, de vibrerar i en organisk massa av kroppsdelar. Nakenheten och närheten är explicit utan att vara pornografisk.

Koreografin dissekerar hur vi ser på och upplever njutning och lust. Via sju idéer och koncept arbetar dansarna med att bena ut, erfara och redovisa. Den övergripande frågan som ställs är; Hur förvandlar njutning våra kroppar? Hur påverkas material och miljöer? I svaret av Mette Ingvartsens mångbottnade verk blir njutning en perceptuell och politisk fråga.

Föreställningen ingår i en serie verk som kallas The Red Pieces. Det första verket; 69 positions; visas samma vecka på MDT. Här ifrågasätts gränserna mellan det privata och offentliga rummet, genom att bokstavligen placera den nakna kroppen mitt ibland publiken.

Läs mer

Intervju om ”7 Pleasures” från 2015 (pdf)

Intervju om Red Pieces (pdf)

Mer Mette Ingvartsen samma vecka

18 & 19 okt kl 20.00 på MDT visas föreställningen “69 Positions”  – läs mer här.

22 okt kl 10:30 på MDT disputerar Mette Ingvartsen med projektet ”Expanded Choreography: Shifting the agency of movement in The Artificial Nature Project and 69 positions”. Mette Ingvartsen är doktorand vid Institutionen för dans på Stockholms Konstnärliga Högskola – läs mer här.

Biljetter

Dela event: