Mette Ingvartsen är danskoreograf och dansare. Hon har studerat i Amsterdam och Bryssel och tog 2004 examen från skolan P.A.R.T.S. i Bryssel.

Mellan åren 2004 och 2014 gjorde Mette en lång rad verk såsom ”50/50” (2004), ”Why we love action” (2006), ”Giant City” (2009) och ”evaporated landscapes” (2009). 2010 arbetade hon med flera platsspecifika verk med teman kring artificiell natur, såsom ”The Extra Sensorial Garden” i Köpenhamn (2010).

2014 startade Mette en serie av verk under samlingsnamnets ”The Red Pieces”. Först ut var ”69 Positions” som ifrågasatte gränsen mellan privat och offentligt rum genom att bokstavligt talat sätta en naken kropp mitt bland teaterpubliken. Det andra stycket i serien var ”7 Pleasures” där en grupp av 12 dansare utforskade varianter av nakenhet och sexualitet. Det handlade om begrepp som njutning och lust och hur massan ställs mot individen, objektet mot den egna kroppen.

Hösten 2019 hade Mette Ingvartsen premiär för ”Moving in Concert” – ett verk där hon diskuterar människan och hennes roll i en ny digitaliserad värld.

”Det jag vill utforska med ”Moving in Concert” är kroppens relation till teknik, på en mer abstrakt nivå. Eller snarare, hur man förstår teknik som något som är aktivt i våra kroppar även om vi inte längre är direkt anslutna till tekniska apparater, såsom datorer, surfplattor och telefoner. Jag är intresserad av hur införlivandet av teknik i våra kroppar förvandlar de neurologiska mönstren i våra hjärnor. Hur det förändrar hur vi känner, tänker, lever och känner.”

Mellan åren 2013 och 2016 arbetade Mette på Kaaitheater i Bryssel. Hon har också varit knuten till universitetsvärlden och har en doktorsexamen i koreografi på UNIARTS.

Mette Ingvartsen på Dansens Hus

Moving in Concert21-22 februari 2020

Om människan och hennes liv i en teknologiserad värld.

Mette Ingvartsen dansar

The dancing public20-23 april 2022

Ett solo om 2020. En dansfest efter pandemins prövningar. Är vi redo att bli höga på livet igen?

Mette Ingvartsen dansar

To come (extended)19-20 oktober 2018

Om lust och vardagens sexualisering

7 Pleasures21 oktober 2016

Tolv nakna dansare. Sju expeditioner in i ämnet lust. I Mette Ingvartsens verk 7 Pleasures blir lusten ett forskningsobjekt och...