Biljetter

14 okt

19:00

15 okt

19:00

Under samtalen ställs frågor om hur Michel Foucaults tankar om makt och disciplin är inbäddade i tematiken om maskulinitet, sexualitet och klass i August Strindbergs Fröken Julie. Edda Manga är forskare i idéhistoria, redaktör för tidningen Feministiskt perspektiv och en av grundarna till Clandestino institut. Hennes forskning rör sig i intersektionen mellan kolonial historia, postkoloniala maktstrukturer och modern politisk filosofi. Hon skriver för närvarande om postkolonial rasism utifrån Michel Foucaults teori om biopolitik.

Sven-Olov Wallenstein är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hans forskningsområden är estetisk teori med betoning på bildkonst och arkitektur inom modernismen, tysk idealism, fenomenologi, kritisk teori och moderna filosofier om begär, makt och subjektivitet. Han har publicerat ett flertal böcker och är sedan 2001 chefredaktör för Site.

Biljetter

Dela event: