Ett djupdyk ner i den samtida danskonsten och fysikens värld.

Biljetter

11 apr

20:00

12 apr

20:00

If Ever in Range är ett slags laboratorium. Där inne kan vi omförhandla det givna.
Balansen mellan olika element och positioner skiftar konstant. En elastisk rörelse fortplantar sig i rummet. Ingenting är bara sig självt, allting förlängs in i det andra.
Utsträckningen mellan objekten blir deras viktigaste egenskap. Rummet kränger sig ur sin bana. Det skevar och pulserar, bereder plats för en acceleration som vi själva inte helt kan kontrollera. Fördröjer det förväntade, sträcker ut det, drar det till sin ytterlighet. Låter det falla tillbaka till en skenbar utgångspunkt, för att därifrån påbörja en ny förvrängning.

Vi strävar efter att om och om igen minnas att upp, ner, vertikalt, horisontellt, centrum eller periferi inte är konstanta kategorier. Det är våra fästpunkter i världen som avgör hur vi förstår riktningar.
Det som ser lätt och viktlöst ut innehåller i själva verket ett förhöjt tryck.
Det svävande är ingen illusion. Det är bara en effekt av krafter som ständigt finns och verkar i världen. Dolda eller möjliga att observera förbinder de allting med allting annat. Dessa krafter utgör grundförutsättningarna för vad vi någonsin kan ha inom räckhåll.

If ever in range är ett samarbete mellan konstnär Anna Åstrand, dansare Lisen Ellard, ljuddesigner Elize Arvefjord, ljusdesigner Anton Andersson, dansare Knut Vikström Precht och dramaturg Tova Gerge.

I samband med föreställningen ges samtal med inbjudna gäster som utifrån sina fält ger inblick i begrepp som förekommit i processen.

PROGRAM

ONSDAG 11 APRIL

20.00 Föreställningen If Ever in Range spelas.
21.00 Efter föreställningen berättar professorn Ulf Danielsson om hur det kosmiskt stora och det mikroskopiskt lilla möts i människans värld.
När vi försöker göra det främmande begripligt är vi utlämnade åt vår egen biologiska begränsning, vårt språk och våra kroppar. Men i den mest vardagliga fysik finns ledtrådar till atomens inre och universums början för den som rätt kan tyda tecknen.

torsdag 12 APRIL

20.00 Föreställningen If Ever in Range spelas.
21.00 Efter föreställningen låter Katarina Bendtz och Jonas Enander oss få en inblick i olika kroppars fundamentala egenskaper, från den minsta atomära nivån till galaxernas samspel. Vad är rörelse, vad är vila, vad är gravitation? Hur kan vi närma oss dessa begrepp i en så smutsig, svettig och kaotisk värld som den på vår jordyta?

Ulf Danielsson

Professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och populärvetenskaplig författare.

Jonas Enander

Doktorerade i kosmologi och astropartikelfysik 2015 och är numera verksam som musiker.

Katarina Bendtz

Doktorerade i experimentell partikelfysik 2016 och forskar numera i kognitiv neurovetenskap.

Biljetter

Dela event: