Biljetter

Örjan Andersson är utan tvekan en av Sveriges ledande koreografer med en stark visualitet och ett språk som kräver mycket av dansarna – och därmed ger ännu mer tillbaka till publiken.

Vad är en mänsklig historia? Vilka minnen bär vi som individer med oss? Vad är sanning, vad är falskt, vad är falskt, vad är falskt? Hur samlar vi våra minnen i höjden, förmedlar dem, förändrar dem, snedvrider dem?

”Pile it on” kretsar kring fysiska uttryck som uppkommer när man minns och omvänt – att komma åt minnen via fysisk aktivitet. Dansarna går igenom konststycket att smälta samman sina identiteter. Sammansmältning kan ses som metafor för konsensus, men också att släppa taget om den egna identiteten.

Örjan Andersson har arbetat som koreograf i över 20 år och delat sin tid mellan att arbeta med sitt eget kompani Andersson Dance och andra danskompanier i hela Europa.
Anderssons koreografi utforskar tid, rum och energi på ständigt olika sätt och ger publiken alltid en oväntad ny upplevelse av vad dans kan vara. Snodigt, humor och värme smälter samman med yrande dans i hög hastighet och med rörelsekonsten som berör och utmanar fantasin. Tillsammans med Örjan Anderssons ord, åsikter och rörelser har dansarna Asher Lev och Yoshifumo Inao skapat ett halvbiografiskt verk ”Pile it on”.

«Örjan Andersson tar här sin exceptionella och nämnda kompositionsförmåga till en ny utmaning mellan tal och rörelse direkt från den dansande kroppen. Två distinkta, personliga dansare, japanska Yoshifumi Inao, född och uppvuxen i Kyoto, Japan och nu bosatt i Norge och Asher Lev, född i Kanada och uppvuxen i Israel, möts här. Uttrycket är personligt, rörande, lekfullt och som alltid i Örjan Anderssons verk, en utforskning av kompositionen som ett estetiskt verktyg. »

Biljetter

Dela event: