Vad är ett hem för dig?

Biljetter

25 mar

19:00

26 mar

19:00

Vad utgör ett hem för dig? Ett vackert hus, en stor trädgård, ett nyrenoverat kök eller dubbla carports? Eller är det kanske så att ett hus behöver fyllas med trygghet, social interaktion, mänsklig värme och en känsla av att ”höra till” för att bli ett hem?

Allkonstnären Christian Rizzo har en historia av att utforska elasticitet, tänjbarhet och spänning mellan kroppar och deras omgivning. Här har ”huset”, vars symbolik både härbärgerar begrepp kring innanför- och utanförskap, grupptillhörighet, rumsliga utrymmen med alla de rörelser som vanligtvis sker både innanför och utanför dess väggar, gett hans verk en mer abstrakt dimension.

I ett geometriskt bygge av månskensljus med den torra jorden utspridd över marken bygger de dansande kropparna långsamt det som kan kallas för ett hem. Beröring och utbyte mellan kropparna skapar en försiktig samhörighet – vad är nästa byggsten i samlivet?

Det kollektiva – en byggnad av attraktion och motstånd, av samspel och intimitet.

Till slut – ett maxat polyfont överflöd.

Om koreografen

Christian Rizzo

Christian Rizzo inledde sin snart 30-åriga karriär med att starta ett rockband och göra en modekollektion. Det var innan livets vindlingar ledde honom in på scenen.
Idag, 40 verk senare, är han fortfarande en konstnär som i sann mening kan kalla sig interdisciplinär. Han undervisar på konstskolor, såväl som på institutioner för samtida dans. OCh sedan 2015 leder han National Choreographic Centre of Montpellier.

Biljetter

Dela event: